Blue Flower

 

WELKOM250px Koppelpoort Amersfoort 2008SchuldHulpMaatje Amersfoort is een initiatief van de Raad van Kerken Amersfoort als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek.
Professioneel opgeleide vrijwilligers helpen mensen die vastlopen met hun financiën. De vrijwilligers staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging.

SchuldHulpMaatje Amersfoort geeft géén geld, dat helpt niet als je schulden hebt. Wat de vrijwilligers wel doen: zij komen bij de hulpvragers thuis om hen te helpen weer orde op zaken te stellen. En minstens zo belangrijk; zij leren hoe iemand ook in de toekomst zijn financiële huishouding gezond kan houden. Hun onafhankelijkheid en tijd voor persoonlijke aandacht geeft vertrouwen en helpt mensen om hun problemen aan te pakken.

  

 

Nieuwsbrief nummer 15 is verschenen

Met de volgende onderwerpen:

- Een hulpvrager vertelt

- Hulpvragen stijgen

- Nieuwe secretaris voor de Stuurgroep gezocht

- Armoedefonds

- De voorzitter vertelt

 

Lees meer

 

 

Moneyfit

Op 29 november was er in de Nieuwe Erven een informatieve bijeenkomst voor iedereen die met jongeren werkt in Amersfoort. Er werd een presentatie gegeven over MoneyFit.nl; een online portal met tips en tools voor jongeren. Organisatie: Pact Sam Sam en SchuldHulpMaatje Amersfoort.

SHMAFOTO

 

Lees de begroting van 2018

 

Lees het jaarverslag en de jaarrekening van 2017

 

Nieuwsbrief mei 2018


Martha vertelt over haar contact met een jonge vader van twee kinderen. Lees de nieuwsbrief mei

 

SchuldHulpMaatje Amersfoort heeft 2 nieuwe stuurgroepleden.

 

WillemienWillemien Kamphuis: ‘Ik ben getrouwd met Harm Blaak en we hebben twee dochters, Liesbeth en Henriëtte.

We wonen in Nieuwland en ik ben betrokken bij de oecumenische geloofsgemeenschappen De Herberg en Het Brandpunt in Amersfoort-Noord.

Momenteel ben ik directeur bij De Boei, Sociaal Werk in Bunschoten.

Vanuit mijn werk merk ik hoeveel invloed het heeft als mensen geen zicht hebben op hun inkomsten en uitgaven.

Daarom wil ik graag een deel van mijn tijd besteden aan de Stuurgroep SchuldHulpMaatje in Amersfoort.’

 

foto AriannekleinArianne van Valkengoed-Stitselaar: ‘Ik woon met mijn man en onze twee dochters met veel plezier in Hoogland.

Ik ben 45 jaar en werk als analist in het laboratorium van Meander Medisch Centrum.

Naast mijn werk heb ik vrijwilligerswerk altijd belangrijk gevonden.

Binnen de kerk voorheen als kindernevendienstleider, clubleiding of het organiseren van dingen. Vanuit de diaconie van de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord kwam een vraag om toe te treden tot de Stuurgroep van SchuldHulpMaatje.

Het omzien naar de medemens is iets wat ik belangrijk vind en waaruit ik veel voldoening haal.

Voor mij een uitdaging om niet zelf als maatje aan de slag te gaan maar juist aan de kant van bestuur en organisatie mee te mogen denken. Ik hoop een goede aanvulling te kunnen zijn binnen de Stuurgroep.’

   

Lees hier de nieuwsbrief van december 2017

 

Lees het jaarverslag van 2016 en de financiele stukken

 

pdebekkeraigina.nlNieuwe coordinator SHM-Amersfoort

 

Pieter de Bekker is per 1 januari 2017 de nieuwe coördinator van SchuldHulpMaatje Amersfoort.  Pieter is 67 jaar en woont in Hoogland. Hij is twee jaar schuldhulpmaatje geweest en door de Stuurgroep gevraagd om coördinator te worden.  Hij volgt Hans van Dijk op, die vanaf de oprichting in 2011 van SchuldHulpMaatje Amersfoort de coördinator was.  

 

Pieter is te bereiken via: E-mail , mobiel 06 - 15 06 85 22. 

Bekijk het overige nieuws