×

Fout

[OSYouTube] Alledia framework not found
Afdrukken

Stuurgroep


Is eindverantwoordelijk voor de activiteiten die in het kader van SchuldHulpMaatje worden ondernomen in Amersfoort. Leden van de Stuurgroep komen uit de participerende kerken. De Stuurgroep stuurt de lokale coördinator aan en fungeert als klankbord.

Huidige samenstelling:
- Jos Smeels, voorzitter (Parochiële Caritas Instelling OLV van Amersfoort)
- Rienk Rietveld, secretaris
- Wiebe Goslinga, penningmeester
- Pieter de Bekker, coördinator
- Willemien Kamphuis, algemeen bestuurslid
- Simone Kennedy, algemeen bestuurslid
- Jennie Harmelink, adviserend lid (diaconaal opbouwwerker Protestantse Gemeente Amersfoort)