Blue Flower

Stuurgroep


Is eindverantwoordelijk voor de activiteiten die in het kader van SchuldHulpMaatje worden ondernomen in Amersfoort. Leden van de Stuurgroep komen uit de participerende kerken. De Stuurgroep stuurt de lokale coördinator aan en fungeert als klankbord.

Huidige samenstelling:
- Jos Smeels, voorzitter (Parochiële Caritas Instelling OLV van Amersfoort)
- Joke Koolhof, secretaris (diaconaal opbouwwerker Protestantse Gemeente Amersfoort)
- Frans Krikhaar, penningmeester
- Alfred Jonker, algemeen bestuurslid
- Pieter de Bekker, coördinator
- Willemien Kamphuis
- Arianne van Valkengoed-Stitselaar