Blue Flower

SchuldHulpMaatje Amersfoort heeft 2 nieuwe stuurgroepleden

 

WillemienWillemien Kamphuis: ‘Ik ben getrouwd met Harm Blaak en we hebben twee dochters, Liesbeth en Henriëtte.

We wonen in Nieuwland en ik ben betrokken bij de oecumenische geloofsgemeenschappen De Herberg en Het Brandpunt in Amersfoort-Noord.

Momenteel ben ik directeur bij De Boei, Sociaal Werk in Bunschoten.

Vanuit mijn werk merk ik hoeveel invloed het heeft als mensen geen zicht hebben op hun inkomsten en uitgaven.

Daarom wil ik graag een deel van mijn tijd besteden aan de Stuurgroep SchuldHulpMaatje in Amersfoort.’

 

 

foto AriannekleinArianne van Valkengoed-Stitselaar: ‘Ik woon met mijn man en onze twee dochters met veel plezier in Hoogland.

Ik ben 45 jaar en werk als analist in het laboratorium van Meander Medisch Centrum.

Naast mijn werk heb ik vrijwilligerswerk altijd belangrijk gevonden.

Binnen de kerk voorheen als kindernevendienstleider, clubleiding of het organiseren van dingen. Vanuit de diaconie van de Protestantse gemeente Hoogland/Amersfoort-Noord kwam een vraag om toe te treden tot de Stuurgroep van SchuldHulpMaatje.

Het omzien naar de medemens is iets wat ik belangrijk vind en waaruit ik veel voldoening haal.

Voor mij een uitdaging om niet zelf als maatje aan de slag te gaan maar juist aan de kant van bestuur en organisatie mee te mogen denken. Ik hoop een goede aanvulling te kunnen zijn binnen de Stuurgroep.’