Blue Flower

IMG 2084 kleinWELKOM

 

SchuldHulpMaatje Amersfoort is een initiatief van de Raad van Kerken Amersfoort als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek.
Professioneel opgeleide vrijwilligers helpen mensen die vastlopen met hun financiën. De vrijwilligers staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging.

 

SchuldHulpMaatje Amersfoort geeft géén geld, dat helpt niet als je schulden hebt. Wat de vrijwilligers wel doen: zij komen bij de hulpvragers thuis om hen te helpen weer orde op zaken te stellen. En minstens zo belangrijk; zij leren hoe iemand ook in de toekomst zijn financiële huishouding gezond kan houden. Hun onafhankelijkheid en tijd voor persoonlijke aandacht geeft vertrouwen en helpt mensen om hun problemen aan te pakken.

 

Maatjes gezocht

We willen ons team van maatjes uitbreiden. Enerzijds omdat er veel hulpvragen zijn, anderzijds omdat een paar maatjes gestopt zijn met het werk.

Belangstellenden krijgen een intakegesprek en vervolgens een training van drie dagen. Daarna ben je gecertificeerd schuldhulpmaatje.

De nieuwe cursus start begin 2017. We vragen van de maatjes dat zij zich minimaal twee jaar een dagdeel per week inzetten voor SchuldHulpMaatje Amersfoort.

Wat het werk precies inhoudt en wat jij van de organisatie mag verwachten kan onze coördinator Hans van Dijk je het beste vertellen.

Mail naar   Veel informatie is trouwens ook op deze site te lezen.

 

IMG 2847SchuldHulpMaatje present op jubileum Pact Sam Sam

Het was een gezellige drukte op de informatiemarkt van Pact Sam Sam op 29 november in de Observant. 100 mensen lieten zich informeren door vrijwilligersorganisaties en fondsen gericht op armoedebestrijding in Amersfoort. Zij vormen samen Pact Sam Sam. En natuurlijk was SchuldHulpMaatje van de partij. Hans van Dijk en Pieter de Bekker vertelden enthousiast wat SHM kan betekenen voor mensen met (beginnende) schulden. Diverse sprekers waren uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het thema: Armoedebestrijding als opdracht voor de lokale gemeenschap. Zie voor een impressie www.pactsamsam.nl

Bekijk de foto's van de bijeenkomst

 

Nieuwsbrief november 2016

Met deze keer de volgende onderwerpen:

- Was jij er maar toen ik 18 was

- Veel hulpvragen

- Nieuwe coördinator en afscheid van de oude coördinator

- De Alliantie attendeert huurders op SHM

 

Lees het Jaarverslag van 2015

Raad van Kerken en Stadsring 51 continueren samenwerking met SchuldHulpMaatje Amersfoort

 

Nieuwsbrief mei 2016 van SchuldHulpMaatje Amersfoort is verschenen

 

SchuldHulpMaatje Amersfoort viert feest

 

Waardering van Koningin Maxima voor jubilerend SchuldHulpMaatje

 

Nieuwsbrief december van SchuldHulpMaatje Amersfoort is verschenen